Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Małżeństwo może być zwarte po upływie jednego miesiąca, kiedy osoby, które mają je zawrzeć złożyły Kierownikowi USC pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 

W uzasadnionych przypadkach, Kierownik USC może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Foto: www.facebook.com/piotrkowalfotograf

 Decyzja o wcześniejszym terminie wydawana jest niezwłocznie po złożeniu podania wraz z uzasadnieniem. Akt małżeństwa sporządza się natychmiast po jego zawarciu. Małżonkowie otrzymują odpisy w tym samym dniu co nastąpiło zawarcie małżeństwa. W przypadku ślubu cywilnego nie ma rejonizacji, czyli dokumenty można złożyć w dowolnym USC. Ślub odbywa się w obecności kierownika USC. Przy ceremonii musi być obecnych przynajmniej dwóch pełnoletnich świadków.

Wymagane dokumenty :
a) w przypadku panny lub kawalera:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód osobisty do wglądu
b) w przypadku wdowy lub wdowca:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
- dowód osobisty do wglądu
c) w przypadku osób rozwiedzionych:
- odpis skrócony aktu urodzenia
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu
- dowód osobisty do wglądu
Opłaty, które uiszczają oboje narzeczeni:
a) 75 zł od pary za sporządzenie aktu małżeństwa
b) 20 zł od osoby za podanie i odpis aktu urodzenia.
Odpisy aktu urodzenia można pobrać we właściwym ze względu na miejsce urodzenia USC.

Foto: www.facebook.com/piotrkowalfotograf

W przypadku, gdy osoby zawierające związek małżeński urodziły się w miejscu ślubu, lub gdy w miejscu ślubu został zarejestrowany rozwód lub zgon jednego ze współmałżonków, USC nie pobiera opłat za odpisy aktu urodzenia, aktu zgonu i aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Zmieniły się zasady dotyczące przyjmowania przez jedno z małżonków nazwiska drugiego. Wcześniej po zawarciu związku małżeńskiego żona automatycznie przyjmowała nazwisko męża. Aby tak się nie stało, trzeba było złożyć odpowiedni wniosek o pozostaniu przy nazwisku panieńskim. Obecnie sytuacja ma się zupełnie inaczej. USC zakłada, że po zawarciu małżeństwa, małżonkowie pozostają przy swoich nazwiskach i aby tak się nie stało, należy złożyć podanie, w którym określimy zmianę, np.: żona (lub mąż) przyjmują nazwisko dwuczłonowe albo jedno z nich nosić będzie nazwisko drugiej strony.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz. U. Nr 36, poz. 180, z. Dz. U. z 1988r. Nr 19, poz. 132, Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. 154, Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198, Dz. U. z 1995r. Nr 83, poz. 417, Dz. U. z 1998 Nr 117, poz. 757, Dz. U. z 1999r. Nr 52. Poz. 532/

Mapa firm