Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Uzyskanie od biskupa diecezjalnego dyspensy dla małżeństw mieszanych jest podstawą udzielenia zgody na takie małżeństwo. Prawo Kanoniczne przewiduje następującą regulację tego zagadnienia:

Kan. 1124 – Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele Katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem Katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy.

Kan. 1125 – Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miejsca, jeśli istnieje słuszna i rozumiana przyczyna, nie można go jednak udzielić bez spełnienia następujących warunków:
1) strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przyrzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zostały ochrzczone i wychowane w Kościele Katolickim;
2) druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;
3) obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.

Foto: www.mediala.pl

Do ważności takiego małżeństwa wymagane są w/w elementy. Trzeba również pamiętać o zachowaniu formy kanonicznej, ponieważ jej brak może być później podstawą do rozpoczęcia procesu o nieważność małżeństwa. Kiedy strona katolicka zawiera małżeństwo ze stroną niekatolicką obrządku wschodniego, forma kanoniczna zawarcia wymagana jest tylko do godziwości, a do ważności konieczny jest udział (z zachowaniem innych wymogów prawa) świętego szafarza.
Tylko te małżeństwa są ważne, które zostają zawierane wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo wobec kapłana lub diakona dwóch świadków, według zasad wyrażonych w następnych kanonach.

Mapa firm