Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Podkarpacki Portal Ślubny | REKLAMUJ SWOJĄ FIRMĘ U NAS

Prawo autorskie wymaga tego, aby każdy użytkownik czyjejś twórczości przed jej wykorzystaniem uzyskał autorską zgodę kompozytorów. W praktyce czyni to ZAiKS.

Wyręcza on więc użytkowników z obowiązku poszukiwania autora, a przez to także z ustawowej odpowiedzialności za naruszenie prawa autorskiego. Zobowiązany do uzyskania licencji ZAiKS-u i zapłaty twórcom utworu wynagrodzenia jest ten, kto decyduje o wykorzystaniu cudzej twórczości i jej publicznym udostępnianiu. W praktyce jest to właściciel restauracji lub osoba wynajmująca pomieszczenie albo też zespół muzyczny. Młoda para podpisując umowę o wynajęcie lokalu lub z zespołem muzycznym, może wskazać podmiot, który wystąpi o umowę licencyjną do ZAiKS-u. i ureguluje wynagrodzenie autorskie.

Foto: www.krzysztofwojton.pl

Wysokość wynagrodzeń autorskich wynosi 10% wynagrodzenia zespołu muzycznego, jednak nie mniej niż ryczałt określony w drodze negocjacji. Wynagrodzenie, które użytkownik zapłaci za korzystanie z utworów wynika z Tabeli Wynagrodzeń Autorskich. Zasadą generalną jest, by wysokość wynagrodzenia autora była proporcjonalna do skali i zakresu wykorzystania utworu.
Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń autorskich, bierze się pod uwagę m.in. wysokość wynagrodzenia zespołu muzycznego, wynagrodzenie DJ-a i ilość gości biorących udział w uroczystości. Te parametry pozwolą wstępnie określić stawkę ryczałtową. Średnio jest to ok. 100 - 150 zł. Umowa licencyjna zawarta z ZAiKS-em daje dostęp do utworów polskich jak i zagranicznych. ZAiKS podpisując umowę licencyjną, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli użytkownika. Każdy Inspektor Terenowy posiada legitymację służbową i pełnomocnictwo do określonych czynności.

Mapa firm